Log ind

Problemer med login?
Kontroller at både dit telefonnr. og dit medlemsnr. er skrevet korrekt.
Har du fortsat problemer med at komme ind, så kontakt
Gulvbranchens sekretariat på e-mail: mok@danskbyggeri.dk
eller tlf. 72 16 02 22.